1º Curso

Coordinadora: María José Lado Touriño

Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

2º Curso

Coordinadora: María Encarnación González Rufino

Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

3º Curso

Coordinador: Miguel Ramón Díaz-Cacho Medina

Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

4º Curso

Coordinadora: María Reyes Pavón Rial

Primeiro cuadrimestre

Itinerario Enxeñaría do Software

Itinerario Tecnoloxías da Información

Segundo cuadrimestre

Itinerario Enxeñaría do Software

Itinerario Tecnoloxías da Información