1º Curso

Coordinadora: María José Lado Touriño

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

2º Curso

Coordinadora: María Encarnación González Rufino

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

3º Curso

Coordinador: Miguel Ramón Díaz-Cacho Medina

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

4º Curso

Coordinadora: María Reyes Pavón Rial

Primeiro Cuadrimestre

Itinerario Enxeñaría do Software

Itinerario Tecnoloxías da Información

Segundo Cuadrimestre

Itinerario Enxeñaría do Software

Itinerario Tecnoloxías da Información