Sistemas intelixentes

Código: O06G151V01309
Acrónimo: SI
Nome: Sistemas intelixentes
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 3º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e comprender as principais características dos problemas aos que dar unha solución baseada en técnicas de Intelixencia Artificial.

Realizar satisfactoriamente as actividades propias da resolución de problemas en IA.

Especificar e modelar, usando métodos de representación do coñecemento, un problema.

Coñecer os formalismos lóxicos e estruturados necesarios para a representación do coñecemento.

Coñecer e saber utilizar linguaxes declarativas para a resolución de problemas de IA.

Coñecer os problemas e solucións asociados á planificación de robots.

Entender a problemática asociada á aprendizaxe automática e as técnicas de solución máis adecuadas.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet