Política e Obxectivos de Calidade

Informes de Seguemento

  • IT02-PM01: Informe Seguemento Obxectivos de Calidade (2011-2012)
  • IT02-PM01: Informe Seguemento Obxectivos de Calidade (2012-2013)
  • IT02-PM01: Informe Seguemento Obxectivos de Calidade (2013-2014)

A partires do curso 2014-2015 o seguimento dos Obxectivos de Calidade forma parte dos Informes de resultados anuais do centro (enlace).