Profesor responsable

Baltasar García Pérez-Schofield

Información de contacto

Planta Soto (-1) do Edificio Politécnico
Laboratorio SO8 – Ó lado de Libre Acceso

Teléfono de contacto: 988 38 71 75

Email de contacto: becariosinfraestructura@esei.uvigo.es

Petición de tóner

Para petición de tóner debe crear un novo ticket en: https://esei-infra-ticket.appspot.com/

Utilice o icono da impresora e cubra o maior número de campos posibles coa información máis detallada.

Incidencias

Para informar dunha incidencia debe crear un novo ticket en: https://esei-infra-ticket.appspot.com/

Utilice o icono “+” e cubra o maior número de campos posibles coa información máis detallada posible.

Licencia de Visual Paradigm

Escola Superior de Enxeñaría Informática is an Academic Partner of Visual Paradigm.