Información de contacto

Planta Soto (-1) do Edificio Politécnico
Laboratorio SO8 – Ó lado de Libre Acceso

Teléfono de contacto: 988 38 71 75

Email de contacto:

Servidor de licenzas E-Academy

Acceso á Web

Preguntas frecuentes sobre o funcionamento de DreamSpark

¿Qué é DreamSpark?

Sistema de Administración de licenzas de Microsoft. DreamSpark é un sistema Web a través do cal os usuarios da Escola Superior de Enxeñaría Informática poden solicitar licenzas de todos os produtos de Microsoft dispoñibles na aplicación.

¿Quén ten acceso ao sistema DreamSpark?

Terán acceso ó sistema DreamSpark todos os usuarios que estén en posesión dunha conta LDAP.

¿Todos os usuarios LDAP teñen conta en DreamSpark?

Só terán acceso ó sistema DreamSpark aqueles usuarios LDAP que se autenticasen a lo menos unha vez no servidor de correo electrónico. [https://correo.ei.uvigo.es]

¿Cada canto tempo se actualiza a lista de usuarios do DreamSpark?

A lista de usuarios do DreamSpark actualizarase unha vez por semana, de forma que se un usuario se da de alta no LDAP e activa a súa conta de correo electrónico, terá que esperar a lo menos unha semana para que a súa conta sexa dada de alta no sistema DreamSpark.

¿Cál é o meu nome de usuario e contrasinal no sistema DreamSpark?

Cada usuario terá un nome de usuario e contrasinal no sistema DreamSpark, estos serán comunicados aos usuarios por correo electrónico unha vez que sexan dados de alta. O nome de usuario será a dirección de correo electrónico completa (nomedeusuario@correo.ei.uvigo.es), o contrasinal seralle enviado por correo electrónico unha vez se de de alta ó usuario. Cada usuario deberá custodiar o seu nome de usuario e contrasinal, sendo responsable do mesmo.

¿Cómo podo recuperar o meu contrasinal se non o lembro ou non o teño?

Se non lembra o seu contrasinal poderá xerar un novo pulsando a opción “>> ¿Ha olvidado su contraseña?” no menú de autenticación de DreamSpark. Unha vez realizada esta operación o sistema enviaralle un correo electrónico co contrasinal novo.

¿Cales son os métodos de distribución de software e licenzas utilizados?

Existen tres métodos de distribución do software:

Xestionados por DreamSpark:

  • Descarga Directa a través de Internet [Gratis]
  • Envío postal do software [Taxas do envío]

Local:

  • Grabación de CD [Gratis]

As licenzas dos productos emitiranse sempre a través do sistema DreamSpark.

¿Cántas solicitudes de licenzas pode facer un usuario para un mesmo produto?

O sistema DreamSpark restrinxe o número de veces que un usuario pode solicitar cada un dos productos de software do programa Microsoft. Os distintos usuarios só poderán realizar un pedido de cada un dos productos do programa Microsoft.

¿Qué ocurre se extravío un número de licenza?

O sistema garda unha copia de todas as solicitudes de licenza que un usuario realiza, solo sería necesario buscar nos históricos para ver todas as licenzas solicitadas.

¿É posible descargar o software e obter as licenzas do DreamSpark directamente desde o equipo DreamSpark que esta no Laboratorio Libre Acceso?

Si, é posible facer a descarga do software e a solicitude do mesmo desde o equipo habilitado no laboratorio libre acceso para tal efecto. É recomendable, se está dispoñible para ese software, seleccionar o método de “Grabación de CD” xa que así so se terá que grabar a ISO que hai nesa máquina, co correspondente aforro de tempo e de recursos de Rede.

¿Podese utilizar outro navegador Web que non sexa Internet Explorer para a descarga directa?

Non é recomendable. Para a descarga directa a través de Internet, o sistema DreamSpark executa un pequeno programa de descarga e desempaquetado de software, se se utiliza outro navegador Web que non sexa Internet Explorer, este intentara gardar o programa de instalación e non se poderá realizar a descarga.

¿É posible solicitar as licenzas do software que se encontran no sistema na modalidade de envío postal, e do cál se encontra a  imaxe dispoñible na máquina DreamSpark situada no Laboratorio Libre Acceso do edificio politécnico?

O software que ten como único método de distribución o envío postal é o que está nos idiomas francés, alemán e italiano. Para o software en español ou inglés é posible a descarga directa ou existe un mesmo producto no sistema, o cal se pode seleccionar na modalidade de Grabación de CD.

 ¿Durante canto tempo son válidas as licenzas de software de Microsoft que se descargan do DreamSpark?

As licenzas descargadas do programa DreamSpark son licenzas de membros da ESEI, o software descargado non pode utilizarse para ningún fin comercial. Estas serán válidas mentres o usuario é membro da ESEI ou do departamento de Informática da universidade de Vigo.

Petición de consumible