Aplicacións con linguaxes de script

Código: O06G151V01412
Acrónimo: ALS
Nome: Aplicacións con linguaxes de script
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Desenvolver todo tipo de software de aplicación a través de todas as fases.

Coñecer métodos prácticos para a especificación de todos os compoñentes durante o desenvolvemento dun paquete software.

Ser capaz de aplicar as técnicas de enxeñaría do software para obter aplicacións de gran calidade e coas funcionalidades solicitadas polo usuario considerando o sistema como un conxunto de aplicacións.

Presentar de forma adecuada a documentación dun proxecto a cada unha das persoas implicadas no desenvolvemento do meso: analistas, deseñadores, programadores e clientes

Departamento:
Guía docente: Enlace a DocNet