Universidade de Vigo ten implantada unha rede sen fíos que se estende a todos os centros de todos os campus. A rede foi deseñada para que funcione cos sistemas operativos máis empregados.

Esta rede non depende da ESEI, senón dos servizos informáticos da Universidade, polo que calquera dúbida, problema ou suxestión debe dirixirse ao Servizo de Atención ao Usuarios/as e Microinformática (SAUM):

SAUM Ourense:

Edificio Politécnico
Teléfono: 988 38 70 45
Email: saum-ou@uvigo.es

Máis información: servicios informáticos