Tódalas titulacións da ESEI teñen como requisito imprescindible a realización dun traballo fin de carreira, cuxas características variará en función da titulación de que se trate.

  • Traballo Fin de Grao: chámase así ao traballo que fan os estudantes do Grao en Enxeñaría Informática e do Grao en Intelixencia Artificial.
  • Traballo Fin de Máster: chámase así ao traballo que fan os estudantes do Máster Universitario en Enxeñaría Informática e do Máster Universitario en Intelixencia Artificial.