Tódalas titulacións da ESEI teñen como requisito imprescindible a realización dun traballo fin de carreira, cuxas características variará en función da titulación de que se trate.