O PARS (Programa Académico con Percorrido Sucesivo) é un programa novo que vincula o título de grao en Enxeñaría Informática e o máster universitario en Enxeñaría Informática.

A vantaxe de acollerse a este programa é a oportunidade de comezar a cursar a titulación do máster sen ter completamente rematado o grao. Concretamente, os/as matriculados/as poderán acceder e matricularse no máster universitario en Enxeñaría Informática aínda que lles reste por superar o TFG e un máximo de tres materias optativas do grao en Enxeñaría Informática.

Deste xeito, poderás especializarte profesionalmente no ámbito da enxeñaría informática, cunha formación integral e avanzada en todos os ámbitos desta enxeñaría.

Máis información. Coordinadora: Eva María Lorenzo Iglesias