As Escolas e Facultades encargan a docencia das súas materias aos diferentes Departamentos da Universidade, nos que se agrupa o profesorado.

Os departamentos que teñen docencia asignada na ESEI son: