Centros de datos

Código: O06G151V01305
Acrónimo: CDA
Nome: Centros de datos
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 3º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Poñer en marcha os procedementos de proba e de control de calidade conforme á lexislación e normativa vixentes.

Asegurar o bo funcionamento físico dos sistemas informáticos implementando políticas de seguridade.

Vixilar, analizar e recoller posibilidades tecnolóxicas existentes para o desenvolvemento de software e hardware, e ser capaz de seleccionar a máis adecuada.

Dar solución a problemas de integración en función das estratexias, estándares e tecnoloxías dispoñibles.

Estudar o sistema actual e analizar e idear mellores medios para levar a cabo os mesmos obxectivos ou outros adicionais.

Expor o prego de condicións técnicas dunha instalación informática de tamaño medio, contemplando as necesidades de alimentación, refrigeración, chan técnico, conservación e seguridade, de acordo a normativas.

Deseñar a política de hardware respecto a adquisicións, sustitucións, etc

Participar no deseño de novos sistemas informáticos como consecuencia da informatización de áreas da empresa que utilizan métodos e procesos manuais para o desenvolvemento das súas tarefas.

Deseñar solucións informáticas relacionadas con cambios nos sistemas existentes ou con novos sistemas.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet