Cada dous anos os estudantes elixen aos seus representantes nos órganos de goberno da ESEI (Xunta de Centro e diferentes comisións), así como en órganos de goberno da Universidade (Claustro e Consello de Goberno).

A Delegación, coñecida como Eseida, está a vosa disposición na súa sala 30B (terceira planta), así como no teléfono 988 387 036 ou en eseida@uvigo.gal

Tamén podedes contactar coa Eseida a través de Twitter ou Instagram.

Membros (1º e 2º Ciclo)

 • Héctor Calviño Canitrot
 • Marina Castro Novo
 • Martín Gil Blanco
 • Cristina Lavadores Pedrosa
 • Paula Mosquera del Río
 • Estela Sobral Pequeño
 • Efrén Varón Escudero
 • Marcos Vázquez Barbero

Membros (3º Ciclo)

 • Pedro Celard Pérez
 • Iván Luis Vázquez
 • Rubén Romero González
 • José Manuel Sorribes Fernández