Cada dous anos os estudantes elixen aos seus representantes nos órganos de goberno da ESEI (Xunta de Centro e diferentes comisións), así como en órganos de goberno da Universidade (Claustro e Consello de Goberno).

A Delegación, coñecida como ESEIDA, está a vosa disposición no seu local da primeira planta, así como no teléfono 988 387 000 ou en eseida@esei.uvigo.es

Tamén podedes contactar coa ESEIDA a través de Facebook, Twitter ou Instagram.

Membros (1º e 2º Ciclo)

 • Ana Abad Lorenzo
 • Emma Álvarez Conde
 • José Ángel Durán Cerviño
 • Emma Fariñas Cabo
 • Noelia García Hervella
 • Antonio Adrián González Pedrouzo
 • Silvia Horjales Rodríguez
 • Lucía López Arcas
 • Patricia Pallas Otero
 • Ana Rodríguez Rodríguez
 • Angel Viéitez Senra
 • Alejandro Vila Cid