Desenvolvemento áxil de aplicacións

Código: O06G151V01413
Acrónimo: DAA
Nome: Desenvolvemento áxil de aplicacións
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer as bases do desenvolvemento áxil de software.

Coñecer as distintas metodoloxías áxiles existentes para o desenvolvemento de software.

Saber aplicar as principais metodoloxías de desenvolvemento áxil de software.

Coñecer e saber aplicar métodos áxiles de xestión de proxectos.

Identificar e saber valorar as vantaxes e desvantaxes das metodoloxías áxiles fronte a outras metodoloxías de desenvolvemento de software.

Emplear as probas de software como unha parte clave do desenvolvemento de software

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet