O Máster en Enxeñaría Informática ten tres posibles itinerarios ou intensificacións. Cada un se corresponde cun módulo de 12 ECTS (2 asignaturas de 6 ECTS). O/A estudante deberá escoller unha destas especialidades no segundo curso.

Itinerario: Investigación en Enxeñaría Informática (12 ECTS optativos)

Coordinador: Francisco Javier Rodríguez Martínez

Este módulo está formado por dúas asignaturas de 6 ECTS cada unha:

Itinerario: Seguridade informática en sistemas e redes (12 ECTS optativos)

Coordinador: Miguel Díaz-Cacho Medina

Este módulo está formado por dúas asignaturas de 6 ECTS cada unha:

Itinerario: Desenvolvemento de grandes sistemas software (12 ECTS optativos)

Coordinador: Miguel Reboiro Jato

Este módulo está formado por dúas asignaturas de 6 ECTS cada unha: