Funcións:

  • Asistir ó director no desenvolvemento da Xunta de Centro.

Membros:

(secretario, subdirectoras e subdirector, 1 PDI con vinculación permanente, 1 PDI sen vinculación permanente, 1 estudante, 1 PAS)

Presidente:

Subdirectoras e Subdirector:

Secretario:

PDI con vinculación permanente:

PDI sen vinculación permanente:

Estudante:

  • Silvia Horjales Rodríguez

PAS: