Enténdese como avaliación por compensación o mecanismo polo que se avalía no conxunto a traxectoria académica e o labor realizado por unha ou un estudante ao final dos seus estudos, para determinar se acadou os suficientes coñecementos e competencias que lle permitan obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas.

No enlace seguinte móstrase a Instrución da Universidade coa información de requisitos, criterios, e prazos entre outras cuestións.

Instrución para a Avaliación por Compensación de Estudantes de Grao

Solicitude de Avaliación por Compensación (doc) (odt) (pdf)

Formulario de informe de profesorado (doc) (odt) (pdf)

Composición da Comisión de Avaliación por Compensación