Selección de recursos e proveedores

Co fin de definir as actividades realizadas pola Escola Superior de Enxeñaría Informática a través do seu equipo directivo, das comisións e persoas designadas para xestionar os seus recursos naturais, procede a establecer procedimentos para a compra de recursos materiais e criterios para a selección de proveedores. Polo tanto, e co fin de desenvolver o procedemento PA07 do Sistema de Garantía Interno de Calidade da ESEI, establécense os seguintes procedementos e criterios:

  • Procedemento para a compra de recursos materiais con cargo aos orzamentos do centro asignados a áreas, departamentos, profesorado e delegación de estudantes.
  • Procedemento para a compra de novo material para laboratorios docentes con cargo aos orzamentos do Centro.
  • Criterios de selección de proveedores.

Normativa e formularios:

  • IT01-PA07: Criterios de Selección dos Recursos Materiais e Proveedores (pdf)
  • IT02-PA07: Ficha de solicitude para dotación de recursos con xustificación (pdf) (doc) (odt)

Xestión orzamentaria da ESEI