Grao en Enxeñería Informática

IMPORTANTE: únicamente está asignado o alumnado de nova matrícula en cada materia. Para ser asignado a un grupo reducido, o alumnado repetidor debe poñerse en contacto co profesorado responsable de cada materia. SOLICITUDE DE CAMBIO DE GRUPO: as normas de solicitude de cambio de grupo pódense consultar nesta ligazón. Os cambios deben solicitarse á Subdirectora de Organización Académica (rlaza@uvigo.gal) adxuntando os xustificantes correspondientes.

Curso 2023-2024

Primeiro curso

Segundo curso

Terceiro curso

Cuarto curso

Grao en Intelixencia Artificial

IMPORTANTE: únicamente está asignado o alumnado de nova matrícula en cada materia. Para ser asignado a un grupo reducido, o alumnado repetidor debe poñerse en contacto co profesorado responsable de cada materia. SOLICITUDE DE CAMBIO DE GRUPO: as normas de solicitude de cambio de grupo pódense consultar nesta ligazón. Os cambios deben solicitarse á Subdirectora de Organización Académica (rlaza@uvigo.gal) adxuntando os xustificantes correspondientes.

Curso 2023-2024

Primeiro curso

Segundo curso

Programa conxunto Grao Enxeñería Informática + ADE

IMPORTANTE: únicamente está asignado o alumnado de nova matrícula en cada materia. Para ser asignado a un grupo reducido, o alumnado repetidor debe poñerse en contacto co profesorado responsable de cada materia. SOLICITUDE DE CAMBIO DE GRUPO: as normas de solicitude de cambio de grupo pódense consultar nesta ligazón. Os cambios deben solicitarse á Subdirectora de Organización Académica (rlaza@uvigo.gal) adxuntando os xustificantes correspondientes.

Curso 2023-2024

Primeiro curso

Segundo curso

Terceiro curso

Cuarto curso

Quinto curso