IMPORTANTE: únicamente está asignado o alumnado de nova matrícula en cada materia. Para ser asignado a un grupo reducido, o alumnado repetidor debe poñerse en contacto co profesorado responsable de cada materia.

SOLICITUDE DE CAMBIO DE GRUPO: as normas de solicitude de cambio de grupo pódense consultar nesta ligazón.

Curso 2021-2022

Grao en Enxeñería Informática

Primeiro curso

Segundo curso

Terceiro curso

Cuarto curso

Programa conxunto Grao Enxeñería Informática + ADE

Primeiro curso

Segundo curso

Terceiro curso

Cuarto curso

Quinto curso