IMPORTANTE: únicamente está asignado o alumnado de nova matrícula en cada materia. Para ser asignado a un grupo reducido, o alumnado repetidor debe poñerse en contacto co profesorado responsable de cada materia.

SOLICITUDE DE CAMBIO DE GRUPO: as normas de solicitude de cambio de grupo pódense consultar nesta ligazón. Os cambios deben solicitarse á Subdirectora de Organización Académica (rlaza@uvigo.es) adxuntando os xustificantes correspondientes.

Curso 2022-2023

Grao en Enxeñería Informática

Primeiro curso

Segundo curso

Terceiro curso

Cuarto curso

Grao en Intelixencia Artificial

Primeiro curso

Programa conxunto Grao Enxeñería Informática + ADE

Primeiro curso

Segundo curso

Terceiro curso

Cuarto curso

Quinto curso