Arquitectura de computadoras II

Código: O06G151V01205
Acrónimo: AC II
Nome: Arquitectura de computadoras II
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Asesorar aos programadores nos problemas que se lles formulan coa programación dos sistemas.

Poñer en marcha os procedementos de proba e de control de calidade conforme á legislación e normativa vixentes.

Instalar, configurar e administrar sistemas hardware, de comunicacións, software de base e aplicacións de usuario.

Formular o prego de condicións técnicas dunha instalación informática de tamaño medio, contemplando as necesidades de alimentación, refrixeración, suelo técnico, conservación e seguridade, de acordo a normativas.

Analizar os proxectos e as necesidades, e propoñer solucións no plano técnico, humano e financeiro.

Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet