Evolución da preinscrición e matrícula

Enquisas do Centro a estudantes de novo ingreso

Enquisas de satisfacción alumnado, titulados/as e PDI

Enquisas de avaliación docente (EAD) da titulación

Rendemento, abandono e graduación

Análise de resultados

  • Análise da evolución dos recursos humanos
  • Análise da mobilidade
  • Análise dos Traballos Fin de Grao
  • Análise da evolución das prácticas en empresas
  • Análise do curso ponte
  • Análise do abandono e traslado dos estudantes

Evolución da preinscrición e matrícula

Enquisas de satisfacción alumnado, titulados/as e PDI

Enquisas de avaliación docente (EAD) da titulación

Rendemento, abandono e graduación

Análise de resultados

  • Análise da evolución dos recursos humanos
  • Análise dos Traballos Fin de Máster
  • Análise da evolución das prácticas en empresas
  • Análise do abandono e traslado do alumnado