Sistemas operativos I

Código: O06G151V01203
Acrónimo: SO I
Nome: Sistemas operativos I
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Xustificar e dar a coñecer a función do Sistema Operativo dentro do software dun sistema informático.

Dar a coñecer os conceptos, abstraccións básicas e principios de deseño dos Sistemas Operativos.

Capacitar ao alumno para identificar os principais compoñentes dun Sistema Operativo, recoñecer as súas funcións e as interrelacións entre os mesmos.

Desenvolver no alumno a capacidade de avaliar as implicacións das distintas alternativas de deseño dun Sistema Operativo.

Capacitar ao alumno para utilizar os servizos dun Sistema Operativo.

Dotar ao alumno dos coñecementos suficientes sobre o funcionamento e a utilización dalgúns Sistemas Operativos reais relevantes.

Departamento:
Guía docente: Enlace a DocNet