Creación de contidos dixitais

Código: O06G151V01415
Acrónimo: CCD
Nome: Creación de contidos dixitais
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Presentacións e contido coherente.

Situar ao alumno nun nivel de coñecemento que lle permita criticar, avaliar e decidir sobre o uso dunha ou outra ferramenta para a creación de contidos dixitais e a súa integración co desenvolvemento.

Coñecer as técnicas e as tecnoloxías asociadas aos contidos dixitais.

Creación dos contidos dixitais asociados ó desenvolvemento, promoción e distribución dunha aplicación software.

Departamento:
Profesorado:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet