Redes de computadoras II

Código: O06G151V01302
Acrónimo: RC II
Nome: Redes de computadoras II
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 3º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer a estrutura das redes troncais de datos de área extensa.

Diferenciar tecnoloxías de conmutación de circuitos de tecnoloxías de conmutación de paquetes.

Administrar de forma básica topoloxías de rede de área extensa.

Coñecer os servizos de rede ofrecidos polas redes de área extensa.

Dimensionar adecuadamente os parámetros fundamentas dunha rede para o cumprimento de requisitos de aplicacións e servizos para os que estaría deseñada.

Dispoñer de coñecementos e criterios para a elección de tecnoloxías de acceso ás redes troncais de Internet, para a dispoñibilidade de servizos que Internet ofrece ás organizacións e usuarios.

Identificar o protocolo IP como protocolo de interconexión de redes, independentemente da súa tecnoloxía troncal.

Coñecer os distintos dispositivos necesarios para a interconexión de redes de diferentes tecnoloxías.

Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet