A ESEI colabora con empresas, asociacións e institucións a diferentes niveis: investigación, prácticas, colaboración institucional…