Sistemas operativos II

Código: O06G151V01206
Acrónimo: SO II
Nome: Sistemas operativos II
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Xestionar e coñecer a operativa asociada á administración de sistemas operativos actuais.

Realizar a instalación dun sistema operativo, con particular atención a requisitos de hardware e configuración óptima de servizos.

Coñecer o entorno de comandos e programación que ofrece o sistema operativo para que se poidan realizar tarefas básicas.

Xestionar as autorizacións de acceso para os usuarios e grupos aos servizos dun sistema operativo.

Realizar a configuración do kernel do sistema operativo, incluíndo a instalación e xestión de dispositivos de hardware, sistemas de ficheiros,
configuración de módulos dinámicos, e configuración do sistema.

Asegurar o bo funcionamento do sistema e facer un seguimento da utilización dos usuarios e recursos a través de monitorización.

Realizar instalacións de redes e servizos máis destacadas, incluíndo servizos de nombre, servizos de internet, servidores de web, servidores de correo, servidores de disco distribuídos, servizos de autentificación e a instalación de cortalumes.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet