O plan de estudos do Máster Universitario en Intelixencia Artificial está formado por materias de diferentes tipos:

  • Obrigatorias: 36 ECTS
  • Optativas: 36 ECTS
  • Prácticas externas: 6 ECTS
  • Traballo Fin de Máster (TFM): 12 ECTS

Para obter o título de Máster, o estudante deberá superar 90 ECTS (36 obrigatorios, 36 optativos, 6 de prácticas profesionais e 12 do TFM) repartidos en tres cuatrimestres.

Un crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumno (que se reparten en actividades presenciais e non presenciais).

Organización dos estudos

O plan de estudos está organizado en materias que, a súa vez, se dividen en asignaturas:

Materia: Fundamentos de IA e enxeñaría de datos (6 ECTS)

Coordinador/a:

Esta materia está formada por dúas asignaturas de carácter obrigatorio:

Materia: Razoamento (21 ECTS)

Coordinador/a:

Esta materia está formada por cinco asignaturas, de carácter obrigatorio e optativo:

Materia: Procesado de Linguaxe Natural (18 ECTS)

Coordinador/a:

Esta materia está formada por catro asignaturas, de carácter obrigatorio e optativo:

Materia: Aprendizaxe Automática (24 ECTS)

Coordinador/a:

Esta materia está formada por cinco asignaturas, de carácter obrigatorio e optativo:

Materia: Visión por computadora (9 ECTS)

Coordinador/a:

Esta materia está formada por dúas asignaturas, de carácter obrigatorio e optativo:

Materia: Robótica (9 ECTS)

Coordinador/a:

Esta materia está formada por dúas asignaturas, de carácter obrigatorio e optativo:

Materia: Aplicacións (21 ECTS)

Coordinador/a:

Esta materia está formada por sete asignaturas, de carácter obrigatorio e optativo:

Materia: Prácticas externas (6 ECTS obrigatorios)

Coordinador/a:

Esta materia está composta por unha asignatura obrigatoria de prácticas en empresa de 6 ECTS.

Materia: Traballo Fin de Máster (12 ECTS obrigatorios)

Coordinador/a:

Esta materia está composta por unha asignatura obrigatoria de 12 ECTS, o Traballo Fin de Máster.