O Suplemento Europeo ao Título (SET) é o documento que otorga validez comunitaria ao currículum académico.

Consiste nun anexo á titulación universitaria no que se pormenorizan as materias cursadas, idiomas impartidos, créditos realizados, competencias adquiridas, resultados académicos e cualificación profesional do graduado, máster ou doctorado, cos seus nomes e apelidos, entre outras acreditaciones fidedignas en toda Europa.

En concreto, segundo o modelo elaborado pola Comisión Europea, o Consello de Europa e UNESCO/CEPES (Centro Europeo para a Ensinanza Superior) debe conter a seguinte información:

  • Datos do estudante.
  • Información da titulación.
  • Información sobre o nivel da titulación.
  • Información sobre o contido e resultados obtidos.
  • Información sobre a función da titulación.
  • Información adicional.
  • Certificación do suplemento.
  • Información sobre o sistema nacional de educación superior.

O SET facilita o recoñecemento de créditos nas diferentes universidades europeas e, o mesmo tempo, acreditan as capacidades adquiridas polo estudante ante posibles empleadores de calquer organización en Europa.

O título expídese en castelán e noutra lingua oficial da Unión Europea que a Universidade determine. As Universidades radicadas en comunidades autónomas con lingua cooficial propia o poderán expedir tamén na súa propia lingua.

A información relativa á expedición do Suplemento Europeo ao Título realízase conforme á lexislación vixente.

Máis información:

Suplemento Europeo ao título na Universidade de Vigo

Expedición de títulos universitarios oficiais (BOE 06/08/10)

RD 1044/2003, do 1 de agosto. Suplemento europeo ao título (BOE 11/09/03)