Arquitecturas paralelas

Código: O06G151V01210
Acrónimo: AP
Nome: Arquitecturas paralelas
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Estudar o sistema actual e analizar e idear mellores medios para levar a cabo os mesmos obxectivos ou outros adicionais.

Comprensión das técnicas de paralelismo e concorrencia que emplean os procesadores co obxectivo de reducir os tempos de execución.

Comprensión das súas limitacións.

Capacitación para efectuar medidas do rendemento dun procesador ao executar un programa.

Avaliar os riscos asociados aos sistemas informáticos e establecer as orientacións e directrices para mitigalos.

Analizar os proxectos e as necesidades, e propoñer solucións no plano técnico, humano e financeiro.

Deseñar solucións informáticas relacionadas con cambios nos sistemas existentes ou con novos sistemas.

Propoñer solucións de mellora e controlar a posta en marcha.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet