Secretaría de Dirección

  • Situación: Planta baixa do Edificio Politécnico
  • Horario de atención ao público: luns a venres, de 9:00 a 14:00 h.

Xefa de Negociado: Francisca Merino Garrido

Área de grao

  • Situación: Planta baixa do Edificio Politécnico
  • Horario de atención ao público: luns a venres, de 9:00 a 14:00 h.

Xefa de Área: Benedicta Expósito González

Xefa de Negociado: Isabel Freire Corbal

Posto Base: Josefa Rodríguez Bouzas

Área de posgrao e doutoramento

  • Situación: Edificio Xurídico-Empresarial
  • Horario de atención ao público: luns a venres, de 9:00 a 14:00 h.

Xefa de Área: Elsa López Jorge

Xefa de Negociado: Milagros Álvarez Souto

Posto Base: Ana López Vázquez

Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos
(Ámbito Científico Tecnolóxico)

  • Situación: Planta baixa do Edificio Politécnico
  • Horario de atención ao público: luns a venres, de 9:00 a 14:00 h.

Xefa de Área: Elda Martiñá Pérez

Xefa de Negociado: Rosa Guerra Gómez

Xefa de Negociado: Alicia González Novoa

Área Económica

  • Situación: Planta baixa do Edificio Politécnico
  • Horario de atención ao público: luns a venres, de 9:00 a 14:00 h.

Xefa de negociado: María Teresa Viñas Gil

Xefe de negociado: Alberto Omar Delgado Iglesias

Posto Base: Dora Pereira Figueiral

Conserxería do Edificio Politécnico