O Máster Universitario en Enxeñaría Informática pola Universidade de Vigo, titulación que obtivo o Selo Internacional EUROINF en maio de 2023, ten como obxectivo primordial a preparación de profesionais altamente cualificados, capaces de planificar, deseñar, dirixir, coordinar e xestionar proxectos, produtos, procesos e instalacións en todos os ámbitos da Enxeñaría Informática.

O Selo EUROINF de Informática é un certificado concedido pola axencia autorizada por European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE) que avala cun programa formativo de Enxeñaría de nivel de Grao o Mestrado cumpre cos estándares internacionais, establecidos por persoas académicas e profesionais que colaboran coa dita agencia.

Este Máster ten unha carga docente de 90 ECTS, impártese durante tres cuadrimestres (un curso e medio), e ten tres orientacións ou intensificaciones cun elevado nivel de empleabilidade na contorna socioeconómica galega e española:

  • Investigación en Enxeñaría Informática.
  • Seguridade Informática en Sistemas e Redes.
  • Desenvolvemento de Grandes Sistemas Software.

Coordinadora: Alma Gómez Rodríguez

Linguas de impartición: Castelán, galego

  • Data de verificación do título: 16/12/2011
  • Data de aprobación polo Consello de Ministros: 08/03/2013
  • Data de autorización da implantación pola Xunta de Galicia: 08/11/2012
  • Data de inscripción no RUCT: 08/03/2013
  • Data de publicación no BOE: 23/04/2013
  • Curso de Implantación: 2012-2013

Profesións para as que capacita o título: Enxeñeiro/a Informático/a

Nota: A profesión non conta con atribucións profesionales, pero sí existe un marco legal de referencia sobre a profesión (Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química- BOE-A-2009-12977).