Enxeñaría do software II

Código: O06G151V01208
Acrónimo: IS II
Nome: Enxeñaría do software II
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer os principios básicos do proceso de desenvolvemento de sistemas software desde unha perspectiva moderna.

Coñecer e utilizar as técnicas dispoñibles para o desenvolvemento de sistemas complexos.

Coñecer e utilizar as técnicas dispoñibles para o desenvolvemento de sistemas lixeiros.

Deseñar aplicacións software baseadas en técnicas e tecnoloxías de orientación a obxectos que involucren a utilización de compoñentes software, ferramentas CASE de desenvolvemento visual e ciclos de vida iterativos e incrementais guiados polo control de riscos.

Comprender e considerar en todo o proceso de desenvolvemento de sistemas a reutilización dos fragmentos definidos.

Incorporar a garantía de control de calidade baseado en probas a todo o proceso de desenvolvemento.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet