Apoio e Integración do Alumnado con Necesidades Especiais (PIUNE)

Na procura da integración total das persoas con discapacidade, tanto no ámbito académico como no laboral, a Universidade de Vigo dispón de varios programas. O Programa de inserción de discapacitados, promovido pola Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais, favorece a integración plena do estudantado na vida universitaria.

No enlace poderás coñecer tamén os detalles do PIUNE, Programa de apoio á integración de universitarios con necesidades especiais, así como a normativa e lexislación existente no ámbito da discapacidade.

Na Xunta de Centro do 29 de outubro de 2018 aprobouse un Protocolo de acollida e deteccións de necesidades de alumnado con necesidades educativas especiais.