Concorrencia e distribución

Código: O06G151V01308
Acrónimo: CDI
Nome: Concorrencia e distribución
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 3º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer os fundamentos teóricos dos sistemas concorrentes e distribuídos.

Coñecer sistemas e entornos con concorrencia e distribución.

Coñecer o proceso de xeración de aplicacións para sistemas concorrentes e distribuídos.

Coñecer as ferramentas e as súas propiedades en uso para xerar código para sistemas concorrentes e distribuídos.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet