Sistemas de negocio

Código: O06G151V01405
Acrónimo: SN
Nome: Sistemas de negocio
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer a estrutura interna dos sistemas de soporte ao negocio presentes na actualidad nas empresas.

Entender e ser capaz de realizar a análise e deseño completo dun sistema ERP, CRM e BI. Saber adaptar cada módulo do sistema ás necesidades das empresas.

Dotar de novas funcionalidades aos sistemas existentes e deseñar algoritmos de integración con outras fontes de información empresarial.

Deseñar os mecanismos de mellora de ditos sistemas e a súa adecuación aos fins da organización.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet