Empresa::Técnicas de comunicación e liderado

Código: O06G151105
Acrónimo: TCL
Nome: Empresa::Técnicas de comunicación e liderado
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Traballo en equipo asumindo distintos roles: participar, liderar, animar, etc

Desenvolver habilidades directivas relacionadas coa dirección de persoas e equipas multidisciplinares

Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet