En cumprimento co establecido no título oficial do Máster Universitario en Enxeñaría Informática, os estudantes, para poder obter o título, deberán aprobar un Traballo Fin de Máster (TFM) no que se acredite a formación adquirida.

Os TFM da ESEI regúlanse polo Regulamento específico de TFM do Centro.

Normativa Uvigo

Normativa propia ESEI

Calendarios

Formularios

Premios

Modalidade de Premio ao TFM máis destacado dos Premios de Investigación, transferencia, innovación educativa e divulgación científica do Campus da Auga

Curso 2022/2023

Traballos Fin de Máster defendidos