En cumprimento co establecido no título oficial do Máster Universitario en Enxeñaría Informática, os estudantes, para poder obter o título, deberán aprobar un Traballo Fin de Máster (TFM) no que se acredite a formación adquirida.

Os TFM da ESEI regúlanse polo Regulamento específico de TFM do Centro.

Normativa Uvigo

Normativa propia ESEI

Calendarios

Formularios

  • Formularios do TFM
  • Documentos específicos a maiores para a realización do TFM en empresas ou institucións externas:
    • Convenio asinado por ambas partes (doc) (pdf): deberá cubrise na FUVI
    • Formalización da realización do TFM D4: deberá cubrirse na FUVI

Premios

Modalidade de Premio ao TFM máis destacado dos Premios de Investigación, transferencia, innovación educativa e divulgación científica do Campus da Auga

Curso 2020/2021

Traballos Fin de Máster defendidos