Desenvolvemento e integración de aplicacións

Código: O06G151V01406
Acrónimo: DIA
Nome: Desenvolvemento e integración de aplicacións
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Desenvolver todo tipo de software de aplicación a través de todas as fases.

Coñecer as ferramentas de planificación e control para o desenvolvemento colaborativo dun proxecto informático.

Coñecer métodos prácticos para a especificación de todos os compoñentes durante o desenvolvemento dun paquete software.

Coñecer as técnicas dispoñibles para a integración de software.

Coñecer métodos e estándares para o desenvolvemento, verificación e mantemento dunha aplicación integrada.

Ser capaz de aplicar as técnicas de enxeñaría do software para obter aplicacións de gran calidade e coas funcionalidades solicitadas polo
usuario considerando o sistema como un conxunto de aplicacións.

Traballar como parte dun equipo que desenvolve proxectos software compostos de varias fases e fitos de control.

Presentar de forma adecuada a documentación dun proxecto a cada unha das persoas implicadas no desenvolvemento do mesmo: analistas, deseñadores, programadores e clientes.

Departamento:
Guía docente: Enlace a DocNet