Tecnoloxías e servizos web

Código: O06G151V01414
Acrónimo: TSW
Nome: Tecnoloxías e servizos web
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer como instalar e configurar entornos de desenvolvemento en distintas plataformas.

Deseñar e implementar páxinas Web empleando criterios de empregabilidade e accesibilidade baseándose no uso eficiente dos recursos.

Saber crear sistemas de xestión Web eficientes que permitan a administración de contidos.

Xestionar eficientemente a comunicación con BBDD e as súas conexións en entornos Web.

Configurar entornos seguros para o desenvolvemento de sistemas Web.

Aplicar con criterio conceptos Web avanzados dentro do desenvolvemento dun sistema Web.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet