Dispositivos móbiles

Código: O06G151V01416
Acrónimo: DM
Nome: Dispositivos móbiles
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Manexar distintos entornos de desenvolvemento para a construcción de aplicacións para dispositivos móbiles.

Coñecer os distintos sistemas operativos utilizados polos dispositivos móbiles.

Asegurar o bo funcionamento das aplicacións desenvolvidas.

Comprender as necesidades específicas deste tipo de dispositivos debido á súa arquitectura.

Xestionar de forma adecuada as capacidades gráficas e de procesamento dispoñibles.

Asumir a responsabilidade da integridade da información e o acceso non autorizado á mesma.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet