Como estudante das titulacións da ESEI podes realizar prácticas en empresas como complemento dos teus estudos. Segundo a titulación que esteas cursando, a realización de prácticas terá características e consecuencias diferentes:

  • Grao en Enxeñaría Informática: pódense realizar prácticas de 6 ECTS (150 horas) ou 12 ECTS (300 horas), que se contabilizan como créditos optativos a detraer dos créditos de optatividade que debes cursar. Son prácticas curriculares, aínda que tamén se poden facer extracurriculares e figurarán no expediente académico do/da estudante.
  • Máster en Enxeñaría Informática: a realización das prácticas será obrigatoria e lévase a cabo no terceiro semestre do máster. Son prácticas curriculares, aínda que tamén se poden facer extracurriculares e figurarán no expediente académico do/da estudante.

Independentemente do tipo de prácticas que se oferten, é necesario dispoñer dun convenio de colaboración en vigor, de cuxa tramitación encárgase a  Fundación Universidade de Vigo (FUVI).

Prácticas curriculares

Xestionadas pola Escola, son prácticas que están incluídas no plano de estudos do alumnado (ben optativas como no Grao en Enxeñaría Informática, ou ben obrigatorias, como no Máster en Enxeñaría Informática). Realízanse obrigatoriamente durante o curso académico, pois teñen o carácter administrativo de calquera outra materia.

Curso 2023/2024

1ª convocatoria: Oferta e asignación de prácticas no Grao en Enxeñaría Informática para o curso 2023-2024

1ª convocatoria: Oferta e asignación de prácticas no Máster en Enxeñaría Informática para o curso 2023-2024

1ª convocatoria: Oferta e asignación de prácticas no Máster en Intelixencia Artificial para o curso 2023-2024

2ª convocatoria: Oferta e asignación de prácticas no Grao en Enxeñaría Informática para o curso 2023-2024

2ª convocatoria: Oferta e asignación de prácticas no Máster en Enxeñaría Informática para o curso 2023-2024