Desenvolvemento de aplicacións para internet

Código: O06G151V01417
Acrónimo: DAI
Nome: Desenvolvemento de aplicacións para internet
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer as bases fundamentais de Internet

Comunicar dúas ou máis aplicacións a través dunha rede

Xestionar de forma adecuada as capacidades multifío dos programas para que poidan atender, de forma eficiente, a múltiples clientes simultáneos

Xestionar de forma adecuada as capacidades de acceso a bases de datos

Utilizar unha linguaxe de marcas para almacenar información

Coñecer as bases da invocación remota de procedementos para a integración de aplicacións

Realizar o deseño completo dos requirimentos dunha aplicación que utilice recursos de Internet

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet