Reboiro Jato, Miguel

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Docente a tempo completo na Universidade de Vigo desde o 2012. Dirección de máis dunha vintena de Proxectos Fin de Carreira, Traballos Fin de Mestrado e Traballos Fin de Grao.
Experiencia investigadora: Investigación en Bioinformática e Intelixencia Artificial, sendo autor de máis de vintecinco publicacións científicas en revistas internacionais. Director de 2 tesis en elaboración.
Experiencia profesional: Participación en contratos de investigación entre a Universidade de Vigo e empresas. Participación como docente en diversos mestrados universitarios.

Datos de contacto

Despacho: 306
Teléfono: 988387027
Correo electrónico: mrjato@uvigo.gal