Enxeñaría de Sistemas da Información

Código: O06M132V03311
Acrónimo: ESI
Nome: Enxeñaría de Sistemas da Información
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer o contexto e necesidades das aplicacións empresariais actuais.

Coñecer as diferentes plataformas e estándares tecnolóxicos para o desenvolvemento de aplicacións empresariais.

Ser capaz de estruturar en capas os diferentes compoñentes software precisos.

Ser capaz de configurar e despregar aplicacións nos principais servidores de aplicacións do mercado.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet