Ferramentas Básicas para a Investigación

Código: O06M132V03315
Acrónimo: FBI
Nome: Ferramentas Básicas para a Investigación
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer a estrutura habitual dos artigos científicos.

Saber utilizar as ferramentas necesarias para elaborar un artigo científico.

Saber onde e como buscar información científica de calidade.

Aprender a organizar eficientemente as referencias científicas.

Coñecer as métricas de calidade habituais en investigación.

Departamento:
Guía docente: Enlace a DocNet