Liñas de investigación en Informática

Código: O06M132V03314
Acrónimo: LII
Nome: Liñas de investigación en Informática
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer as liñas de investigación propias da enxeñaría informática.

Ser capaz de entender un artigo científico de nivel básico nalgunha destas liñas.

Ser capaz de elaborar un resumo dun artigo científico ou de redactar unha estado da arte a partir dun compendio de artigos.

Saber valorar a calidade dun artigo científico.

Departamento:
Guía docente: Enlace a DocNet