Diaz-Cacho Medina, Miguel Ramón

Tipo: Profesor Titular de Universidade
Área: Enxeñaría de Sistemas e Automática
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Intelixencia Artificial

Experiencia docente: Docente en materias de Redes e Arquitectura de Computadoras desde o ano 2001 como profesor asociado, e desde o ano 2007 como profesor a tempo completo. Docente no Mestrado de Mecatrónica na materia de Redes Industriais desde 2012.
Experiencia investigadora: Doutor investigador no Grupo de Control Non Lineal. A súa investigación está focalizada en redes, protocolos e sistemas con retardos temporais para sistemas de control en rede e teleoperación. Ten publicacións indexadas e ponencias en congresos nacionais e internacionais.
Experiencia profesional: Traballou en diversas compañías de Tecnoloxías da Información e Comunicacións entre 1995 y 2007, destacándose Bosch Telecom, Airtel (ahora Vodafone), Fujitsu ICL, Visual MS y Velneo SA.

Datos de contacto

Despacho: 310
Teléfono: 988387034
Correo electrónico: mcacho@uvigo.gal