Seguridade e administración de sistemas operativos

Código: O06M132V03313
Acrónimo: SASO
Nome: Seguridade e administración de sistemas operativos
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Ser capaz de protexer os principais sistemas operativos da actualidade.

Comprender e ser capaz de administrar correctamente os mecanismos de AAA (Autentificación, Autorización e Accounting) nos principais sistemas operativos para o seu uso en entornos corporativos.

Ser capaz de configurar os sistemas para mellorar a flexibilidade, escalabilidade e dispoñibilidade usando técnicas de virtualización e clustering.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet