Otero Cerdeira, Lorena

Tipo: Profesora Asociada
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Parcial
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Datos de contacto

Despacho: 301
Teléfono: 988387022
Correo electrónico: locerdeira@uvigo.es
Titorías 1C:

Martes: 12:30-14:30
Mércores: 12:30-14:30

Titorías 2C:

Mércores: 10:30-14:30

Titorías Outros Períodos:

Mércores: 10:30-14:30