Otero Cerdeira, Lorena

Tipo: Profesora Asociada
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Parcial
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Datos de contacto

Despacho: 301
Teléfono: 988387022
Correo electrónico: locerdeira@uvigo.es
Titorías 1C:

Luns: 9:45-12:45

Titorías 2C:

Mércores: 13:00-14:30
Xoves: 11:00-13:00

Titorías Outros Períodos:

Luns: 9:30-13:00