García Lourenço, Analia María

Tipo: Contratada Doutora
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Experiencia docente: Docente a tempo completo na Universidade de Vigo desde o 2012. Experiencia docente internacional. Dirección de Traballos Fin de Mestrado e Fin de Grao a nivel nacional e internacional, e Becas de Colaboración co Departamento de Informática.
Experiencia investigadora: Autora de publicacións científicas en revistas JCR e capítulos de libro en editoriales de prestixio. Participación en proxectos de investigación a nivel internacional, nacional e autonómico.
Experiencia profesional: Profesora a tempo parcial (1998-2001) no Departamento de Produção e Sistemas da Universidade do Minho; profesora invitada na Universidade Católica Portuguesa (2008-2009); investigadora auxiliar no Centro de Engenharia Biológica de la Universidade do Minho (2008-2012).

Datos de contacto

Despacho: 411
Teléfono: 988387013
Correo electrónico: analia@uvigo.es
Titorías 1C:

Martes: 10:00-13:00
Mércores: 10:00-12:00
Xoves: 10:00-11:00

Titorías 2C:

Martes: 10:00-13:00
Xoves: 10:00-13:00

Titorías Outros Períodos:

Martes: 10:00-13:00
Xoves: 10:00-13:00