Sistemas de Información

Código: O06M132V03104
Acrónimo: SI
Nome: Sistemas de Información
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer os diferentes tipos e funcionalidades dos sistemas de información empresarial.

Coñecer as ferramentas para aplicar procesos de bussiness intelligence nos sistemas de información

Ser capaz de aplicar metodoloxías de desenvolvemento áxil no desenvolvemento de sistemas de información

Coñecer e aplicar eficientemente frameworks para desenvolver sistemas de información

Comprender a arquitectura das aplicacións empresariais e aplicala mediante ferramentas actuais

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet