Darriba Bilbao, Víctor Manuel

Tipo: Contratado Doutor
Departamento:
Área: Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Profesor Asociado T3/P6 na Universidade de Vigo. Depto de Informática: 09/11/00-30/09/04. Profesor Axudante Doutor na Universidade de Vigo. Depto de Informática: 01/10/04-31/01/07. Profesor Contratado Doutor Interino na Universidade de Vigo. Depto de Informática: 01/02/07-10/11/07. Profesor Contratado Doutor na Universidade de Vigo. Depto de Informática: 11/11/2007-hoxe.
Experiencia investigadora: Autor dun capítulo de libro, 14 artigos en revistas indexadas en JCR, 11 artigos noutras revistas científicas e 12 ponencias en congresos con revisión por pares e publicación de actas, 8 deles internacionais. Conta cun sexenio CNEAI e os complementos á labor docente e investigadora da Xunta de Galicia. Dirixiu 2 proxectos con financiación da Diputación de Ourense e participou como investigador en 7 proxectos nacionais, 1 acción integrada e 13 proxectos e financiados pola Xunta de Galicia.
Experiencia profesional: Investigador contratado na Universidade de A Coruña. Depto. de Computación: 15/02/99-30/04/99, 01/05/99-31/10/99 e 15/10/02-28/02/03. Investigador contratado na Fundación Empresa Universidade de Galicia (FEUGA): 10/12/02-15/01/03. Investigador contratado en 3.14 Financial Contents SL: 13/01/03-03/04/03 e 16/04/03-30/10/04.

Datos de contacto

Despacho: 304
Teléfono: 988387025
Correo electrónico: darriba@uvigo.gal